Skyteprøve for storviltjegere

Jegere som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling. Dokumetasjon på avlagt skyteprøve kan enten føres på jegeravgiftskortet, eller på et eget skjema som er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning.

Trykk her for mer informasjon

 

Himanshu