even@hervikfarm.no | 91 81 16 99

Skyteprøve for storviltjegere

Jegere som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling. Dokumetasjon på avlagt skyteprøve kan...

Les mer