even@hervikfarm.no | 91 81 16 99

Skyteprøve for storviltjegere

Jegere som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling. Dokumetasjon på avlagt skyteprøve kan...

Les mer

Jakttidene for perioden 2012 – 2017

Trykk her for mer informasjon om jakttidene i Norge for perioden 2012 til 2017